مازندران - آمل

جاده اوجی آباد جنب مجابرات

8 صبح الی 8 شب

شنبه تا جمعه

989125020659+

info@modern-shahr.com

مازندران - آمل

جاده اوجی آباد جنب مجابرات

8 صبح الی 8 شب

شنبه تا جمعه

شهرک سازی

معرفی بانک اطلاعات ملکی مدرن شهر

بانک اطلاعات ملکی مدرن شهر با سابقه ای درخشان، متخصص در زمینه معاملات ملکی شامل خرید و فروش، رهن و اجاره، مشارکت در ساخت، شهرک سازی، محوطه سازی در استان مازندران است. در راستای این تجربه فراوان، بانک اطلاعات ملکی مدرن شهر، اقدام به ارائه خدمات در حوزه املاک و مستغلات همچون مشاور سرمایه گذاری ملکی، مشاور حقوقی و … کرده است که می توانید از این خدمات بهره مند شوید.

جهت ارتباط با ما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

چرا میتوانید به ما اعتماد کنید؟

در این سال ها، تمام تلاش خود را کرده ایم تا رضایت مشتریانمان را کسب کنیم

موردهای ملکی زیاد

کارشناسی ارزش ملک

مشاوره صحیح

مدیریت قراردادها

دارای مجوز و گواهینامه

شناخته شده در منطقه

لزوم شهرک سازی

پدیده شهرهای جدید ایران در سـال های اخیر عمدتاً در جهت جذب جمعیت، مکانیابی شـده و شکل گرفته اند. در واقع در مکانیابی شهرهای جدید، دو هدف موازی پیگیری می شود؛ اول: تمرکز زدایی از کلان شهرها و دوم مرکز گرایی در نواحی و مناطق عقب مانده و محروم اما دارای قابلیت های توسعه، که منجـر بـه ایجـاد کانون هـای جدیـد توسـعه در مناطق شهری شهرهای بزرگ یا کلان شـهرها در نقـش واسطه بین شهرهای کوچک تر از یک طـرف و از طـرف دیگر ضمن جذب افـزایش جمعیـت شـهرهای بـزرگ، جمعیت مهاجر به کلان شهر و از شـهرهای کوچـک را نیز جذب می نماید.

شهرهای جدید در الگوی شهرسازی

در واقع در مکانیابی شهرهای جدید، دو هدف موازی پیگیری می شود؛ اول) تمرکز زدایی از کلان شـهرها؛ دوم) تمرکز گرایی در نواحی و مناطق عقب مانـده و محروم اما دارای قابلیتهای توسعه. از جمله دیگر عوامل در شکل گیری شهرک ها و شهرهای جدید در ایران عوامل توسعه اقتصادی و یا شکل گیری صـنایع در مناطق مختلف می باشند که شهرهای جدیـد در ایـن راستا جهت سامان بخـشی بـه اسـکان شـاغلین وابـسته مستقیم و غیرمستقیم صنایع یا مناطق تجاری و…، شـکل مـی گیرنـد و بـا ایـن عملکـرد ضـمن دور بودن از تأثیرات منفی شهرک های شرکتی، عامل روانی و کالبـدی مهمی را جهت تـشویق و جـذب نیروهـای کارشناسـی  داشته اند. 

مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره رایگان شهرک سازی از طریق فرم مقابل با ما در ارتباط باشید

Compare listings

Compare